Partnerzy
Patronaty Medialne

Zapraszamy do rejestracji


KONFERENCJE ŚDSI 2015

WIELKA GALA ŚDSI 2015

...

Agenda centralnych obchodów ŚDSI 2015

...

Projekt agendy obchodów centralnych

...

Wydarzenie Termin Miejsce Prowadzący projekt Patronat

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

Edukacja z Panem T.I.K.iem

marzec - maj

2015

finał
12 maja 2015

Internet

PTI
Elżbieta Buk

KR ECDL

Paweł Strawiński

MEN

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

TIK?-TAK!

kwiecień – maj

2015

finał
12 maja 2015

Internet

finał:
Centrum Zielna, Warszawa

PTI

Beata Chodacka

MEN

Impreza informacyjna

„Dni Otwarte ECDL”

23-29 marca 2015 cały kraj

PTI

Jacek Pulwarski

MEN
Konferencja „Kształcenie Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna drogą do sukcesu” z cyklu „Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji” 23 kwietnia 2015 Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Warszawa
PTI, Microsoft
Marian Noga,
Cecylia Szymańska-Ban
MEN
Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast” 11 maja 2015 Ministerstwo Gospodarki
Warszawa
PIIT, PTI, AGH
Marek Bąkowski
MG
Konferencja „Jednolity rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie” 14 maja 2015 Centrum Nauki Kopernik,
Warszawa
Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych
Włodzimierz
Marciński
 
Spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego* 14 maja 2015

Pałacyk Zamoyskich

Sala Pałacowa

Warszawa

Foksal 2

PTI

Krystyna Pełka-Kamińska

 

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa

Informacyjnego**

14 maja

2015

Pałacyk Zamoyskich

Oranżeria,

Warszawa

Foksal 2

PTI

Krystyna Pełka-Kamińska

 

* wstęp za zaproszeniem

** możliwość zamówienia zaproszenia

...

...