Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2010

ŚDSI 2010

"

ICT for a better life - Technologie informacyjne podnoszą jakość życia

"

Wstęp

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w 2007 r. przy okazji organizacji pierwszych obchodów ŚDSI, obchody ŚDSI w Polsce przyjmują formułę otwartą dla wszystkich, którym idea społeczeństwa informacyjnego jest bliska. Oznacza to otwarcie na zaangażowanie się w realizację obchodów w dowolnej formie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Jednocześnie zakres i forma zaangażowania są również otwarte i rozciągają się od bezpośredniego zaangażowania się w prace programowo-organizacyjne, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie, jak również poprzez organizację własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI i włączenie ich pod szyldem ŚDSI w program obchodów.

Dokument ma formułę otwartą, co oznacza, iż będzie aktualizowany zgodnie z postępem prac i na zlecenie gospodarzy poszczególnych zakresów programowych, w miarę rozwoju sytuacji.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym centralne uroczystości obchodowe powinny zostać zorganizowane przed tym dniem z zagwarantowaniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń obchodowych w dniu święta – 17 maja. Wszystkie inne wydarzenia obchodowe stowarzyszone i objęte logiem ŚDSI mogą rozpoczynać się zarówno przed tą datą, jak i po niej – w zależności od planów i możliwości.
Całość obchodów zamknie się w okresie od 10 kwietnia do 23 maja 2010 r.

Hasłem ŚDSI 2010 

„ICT for a better life” – „Technologie informacyjne podnoszą jakość życia”

Międzynarodowy charakter

W 2010 r. kontynuujemy, rozpoczętą w 2007 r. uzyskaniem patronatów honorowych ONZ, UNESCO i ITU oraz udziału Fundacji ECDL, formułę międzynarodowego charakteru obchodów. Patronaty honorowe ONZ, UNESCO i ITU na rok 2010 są już uzyskane, przewidujemy też zaproszenie do udziału przedstawicieli takich organizacji, jak: CEPIS, Fundacja ECDL, EUCIP oraz partnerów PTI z państw ościennych.