Patronaty Honorowe 2010

INSTYTUCJONALNY

Patroni Międzynarodowi animowane

IMIENNY

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki p. Waldemar Pawlak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. Jerzy Miller

Sekretarz Generalny International Telecommunication Union, p. Hamadoun I. Touré

PARTNERZY / SPONSORZY ŚDSI 2010

Główny Partner/Sponsor całości obchodów ŚDSI 2010

Exatel200a

Główny Partner/Sponsor merytorycznej części obchodów ŚDSI 2010

MS200

Partnerzy/Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2010

Anim_s_meryto

Partnerzy/Firmy wspierający merytoryczną część obchodów ŚDSI 2010

Anim_f_ws_mery

Główny Partner/Sponsor Wielkiej Gali SI

Netia100

Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali SI

Anim_s_gali_anim

Partnerzy/Firmy Wspierający Wielką Galę SI

Anim_f_ws_gale

Partnerzy 2010

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

instytucje

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

Anim_part_sio
"

ICT for a better life - Technologie informacyjne podnoszą jakość życia

"

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego – „Technologie informacyjne podnoszą jakość życia”

Interesująco zapowiada się program tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanych już po raz czwarty przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2010 został wyznaczony na dzień 17 maja.

Hasło ŚDSI’2010: „ICT for a better life - Technologie informacyjne podnoszą jakość życia” wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2010 - obchody w roku 2010 będą się ogniskować wokół problemów budowy społeczeństwa informacyjnego w wymiarze obywatelskim – prawa do bezpieczeństwa, prywatności, swobody informacji, edukacji itp., od zapewnienia niezbędnych fundamentów poczynając.

Komitet organizacyjno-programowy ŚDSI’2010 uważa, że w Polsce, mimo nadal uciążliwych niedostatków infrastruktury informacyjnej, nadal największą barierą na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego jest powszechność podstawowej edukacji informatycznej - temat kluczowy z punktu widzenia tzw. „cyfrowego wykluczenia”, silnie akcentowany m.in. przez Unię Europejską. Z tego powodu temu właśnie jemu poświęcona jest główna impreza merytoryczna ŚDSI’2010, jaką będzie konferencja „Edukacja ostatnią szansą dla Polski? - czyli miejsce i rola edukacji w społeczeństwie informacyjnym”. Nurt edukacyjny dopełni ”Dzień otwarty ECDL, pomyślany jako narzędzie popularyzacji dostępnego dla każdego certyfikatu umiejętności komputerowych – certyfikatu, który gwarantuje zarówno przydatne umiejętności jak i dokument uznawany na całym obszarze UE i mogący np. ułatwić znalezienie interesującej pracy.

Fundamentom technicznym, organizacyjnym i prawnym rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego poświecony jest również pakiet imprez merytorycznych. Dystans, jaki dzieli polskie sieci informacyjne od sieci krajów wysoko rozwiniętych, będzie tematem publicznej debaty nt.: ”Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej” , a na konferencji „Stan Internetu w Polsce w roku 2010”, organizowanej wspólnie z MSWiA, zostanie przedstawiona już drugi rok z kolei diagnoza stanu polskiego Internetu na tle pozostałych krajów UE.

Równie wiele zagrożeń dla rozwoju niesie zacofanie w zakresie elektronicznie realizowanych usług publicznych, co będzie tematem publicznej debaty pn. ”Elektroniczna administracja dostępna dla każdego”.

Wzrost znaczenia publicznych sieci informacyjnych i obecności w nich państwa z jego obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i obronności nieuchronnie prowadzi do konfliktów z prawami człowieka i obywatela. Problematyka granicy między zakresem regulacyjnych i kontrolnych uprawnień państwa a zakresem suwerenności obywatelskiej, coraz mocniej podnoszona na forach krajowych i międzynarodowych, będzie tematem debaty: „Internet przyszłości. Nowa generacja usług – czy globalny Wielki Brat?”

Edukacja informatyczna będzie również tematem dyskusji podczas III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela" organizowanej w kwietniu przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Tworzenie przez nauczycieli wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej, nowych narzędzi i metod nauczania wspomaganych najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, to jeden z najważniejszych czynników w procesie budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Spotkanie w Krakowie pozwoli na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz będzie okazją do wzięcia udziału w ciekawych warsztatach szkoleniowych, podczas których pasjonaci i eksperci przedstawią
konkretne propozycje i pomysły na wykorzystanie środków ICT w nauczaniu i uczeniu się.

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich da spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w kulminacyjnym momencie obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce – 17 maja br..

Program ŚDSI’2010 uzupełnią imprezy regionalne i branżowe o profilu zgodnym z ideą społeczeństwa informacyjnego:

  • VI Konferencja Informatyka w Administracji „E-usługi dla mieszkańców
    woj. śląskiego” (Katowice),
  • Konferencja „IT and Knowledge Management” (Jastrzębia Góra),
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela" (Kraków)
  • XXXVI Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
  • Forum Gospodarcze Telekomunikacji i Mediów (Rawa Mazowiecka, Hotel OSSA)
  • InfoTrendy (Szczecin),
  • InfoShare (Gdańsk).

Imprezy z cyklu ŚDSI’2010 będą sponsorowane przez firmy należące do ścisłej czołówki polskiego rynku teleinformatycznego.

Aktualne, dokładne informacje na temat ŚDSI’2010 można pozyskiwać na bieżąco ze strony www.sdsi.pti.org.pl.

Koordynator

Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego 

Kontynuujemy tradycję spotkań w miłej atmosferze w stałym miejscu, w środku wiosny, osób zaangażowanych w budowę społeczeństwa informacyjnego. To leży u podłoża decyzji kontynuacji miejsca spotkania – Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

więcej >>

Agenda 

Rama programowa obchodów Światowego Dnia Społeczeństws Informacyjnego 2010

Patroni Medialni 2010

Patroni Medialni animowane

Wielkiej Gali ŚDSI

RETRANSMISJE DEBAT 

Aktualności 2010

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 r. w Polsce już za nami

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 r. w Polsce zakończyły się (*) sukcesem.

Statuetki INFOSTAT za wybitne dokonania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się 17 maja 2010 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr Marek Hołyński wręczył Nagrody INFOSTAT,

Retransmisje debat.

Dostęp do filmów z debat, transmitowanych online w internecie.

Mały czy Wielki Brat? - debata o przyszłości internetu

Dyskusyjną część debaty „Internet przyszłości. Nowa generacja usług – czy globalny Wielki Brat?”, która odbyła się 13 maja br. w Domu Dziennikarza w Warszawie (Villa Foksal),

Jaki jest „Stan Polskiego Internetu 2010”?

Zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA konferencja, która odbyła się 12 maja br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, przyniosła sporo interesujących informacji na zawarty w tytule temat.