Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2011

ŚDSI 2011

"

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych

"

Polskie Towarzystwo Informatyczne serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kolejnej edycji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2011 roku.

Firmom aktywnym na rynku teleinformatycznym proponujemy przyjęcie na siebie roli Partnera tych obchodów.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne, statutowo działając w dziedzinie informatyki i społeczeństwa informacyjnego, jest naturalnym, współpracującym na forum międzynarodowym, m.in. z ONZ, UNESCO, ITU, CEPIS i ECDL, organizatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju.

Wszystkie dotychczasowe edycje tych obchodów, objęte wysokimi patronatami, były organizowane przez PTI przy współudziale administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm i mediów publicznych. Całość obchodów, składająca się z wielu konferencji, seminariów, debat i innych interesujących przedsięwzięć, cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz znacznym nagłośnieniem medialnym.

ITU ustaliła następującą tematykę wiodącą ŚDSI’2011: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych”. Program tegorocznych obchodów będzie ściśle powiązany z tą tematyką

Główne wydarzenia ŚDSI’2011 odbędą się 18 maja na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Złożą się na nie: spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz tradycyjna, ciesząca się wysokim prestiżem Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, gromadząca licznych przedstawicieli Rządu i Parlamentu, jak również wybitne osobistości ze świata biznesu, nauki, polityki, organizacji pozarządowych i samorządowych oraz mediów publicznych.

Łączymy wyrazy szacunku i poważania,

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjno-Programowego ŚDSI'2011

Wiesław Paluszyński

Prezes

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołyński