Patronat Honorowy 2011

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

PARTNERZY / SPONSORZY ŚDSI 2011

Główni Partnerzy/Sponsorzy całości obchodów ŚDSI 2011

1GlowniPartnerzySponsorzyCalosci

Główni Partnerzy/ Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

2GlowniPartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Główni Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

3GlowniPartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partnerzy/Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

4PartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Partnerzy/ Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

5PartnerzySponsorzyWielkiejGali

Firmy wspierające merytoryczną część obchodów ŚDSI 2011

6PartnerzyFirmyWspierajaceMerytorycznaCzesc

Firmy Wspierające Wielką Galę Społeczeństwa Informacyjnego 2011

7FirmyWspierajaceWielkaGale

Komitet Honorowy Obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2011 r. w Polsce

 • Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczący Komitetu
 • Jarosław Bauc – Prezes Zarządu POLKOMTEL SA
 • Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego
 • Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 • Paweł Czajkowski - Prezes HP Polska
 • Jacek Drabik – Country Manager Motorola Polska
 • Jan Aleksander Dworak - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Magdalena Gaj - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Mirosław Godlewski – Prezes Zarządu NETIA SA
 • Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej
 • Jan Kaźmierczak - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Piotr Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ewa Kopacz - Minister Zdrowia
 • Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Zdzisław Nowak – Prezes Zarządu EXATEL S.A.
 • Waldemar Pawlak – WicePrezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 • Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Wojciech R. Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Koordynator

Aktualności 2011

Jak włączyć Polskę Wschodnią do społeczeństwa informacyjnego?

Otwierając obrady wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński stwierdził, że program budowy infostruktury dla pięciu województw składających się na tzw. Polskę Wschodnią to tylko początek drogi ku eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców tych terenów.

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej - tym razem w Polsce

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej odbywa się corocznie wiosną w innym kraju. W tym roku wybór Krakowa nie był przypadkowy, bowiem zaangażowanie władz regionu Małopolski oraz Miasta Krakowa w podnoszenie kompetencji Informatycznych obywateli swojego regionu wsparte jest szeroko certyfikacją umiejętności w międzynarodowym standardzie ECDL.

Jaki jest „Stan Polskiego Internetu”?

Otwierając konferencję „Stan Polskiego Internetu” min. Piotr Kołodziejczyk z MSWiA stwierdził, że budując strategie rozwojowe trudno jest dziś wydzielić teleinformatykę w osobny nurt ponieważ jest ona immanentnym składnikiem wszystkich strategii szczegółowych.

Wielka Gala ŚDSI’2011 - doroczne święto teleinformatyki

Wieczorem 18 maja br. odbyła się w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego – na wpół relaksowa impreza, podczas której m.in. zostały wręczone nagrody w trzech kategoriach.

Debata u Prezydenta RP - społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie

Zderzenie idei społeczeństwa informacyjnego z ideą społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykle interesujący i twórczy – powiedział Borys Stokalski otwierając debatę. - Obie idee znane są już od dawna ale ich zestawienie jest czymś nowym. A nie ma wątpliwości że jest to jedno z czołowych zagadnień oraz wyzwań współczesnego świata.