Patronat Honorowy 2011

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

PARTNERZY / SPONSORZY ŚDSI 2011

Główni Partnerzy/Sponsorzy całości obchodów ŚDSI 2011

1GlowniPartnerzySponsorzyCalosci

Główni Partnerzy/ Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

2GlowniPartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Główni Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

3GlowniPartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partnerzy/Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

4PartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Partnerzy/ Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

5PartnerzySponsorzyWielkiejGali

Firmy wspierające merytoryczną część obchodów ŚDSI 2011

6PartnerzyFirmyWspierajaceMerytorycznaCzesc

Firmy Wspierające Wielką Galę Społeczeństwa Informacyjnego 2011

7FirmyWspierajaceWielkaGale
"

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych

"

Polskie Towarzystwo Informatyczne serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kolejnej edycji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2011 roku.

Firmom aktywnym na rynku teleinformatycznym proponujemy przyjęcie na siebie roli Partnera tych obchodów.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne, statutowo działając w dziedzinie informatyki i społeczeństwa informacyjnego, jest naturalnym, współpracującym na forum międzynarodowym, m.in. z ONZ, UNESCO, ITU, CEPIS i ECDL, organizatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju.

Wszystkie dotychczasowe edycje tych obchodów, objęte wysokimi patronatami, były organizowane przez PTI przy współudziale administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm i mediów publicznych. Całość obchodów, składająca się z wielu konferencji, seminariów, debat i innych interesujących przedsięwzięć, cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz znacznym nagłośnieniem medialnym.

ITU ustaliła następującą tematykę wiodącą ŚDSI’2011: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych”. Program tegorocznych obchodów będzie ściśle powiązany z tą tematyką

Główne wydarzenia ŚDSI’2011 odbędą się 18 maja na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Złożą się na nie: spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz tradycyjna, ciesząca się wysokim prestiżem Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, gromadząca licznych przedstawicieli Rządu i Parlamentu, jak również wybitne osobistości ze świata biznesu, nauki, polityki, organizacji pozarządowych i samorządowych oraz mediów publicznych.

Łączymy wyrazy szacunku i poważania,

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjno-Programowego ŚDSI'2011

Wiesław Paluszyński

Prezes

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Hołyński

 

Aktualności 2011

Jak włączyć Polskę Wschodnią do społeczeństwa informacyjnego?

Otwierając obrady wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński stwierdził, że program budowy infostruktury dla pięciu województw składających się na tzw. Polskę Wschodnią to tylko początek drogi ku eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców tych terenów.

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej - tym razem w Polsce

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej odbywa się corocznie wiosną w innym kraju. W tym roku wybór Krakowa nie był przypadkowy, bowiem zaangażowanie władz regionu Małopolski oraz Miasta Krakowa w podnoszenie kompetencji Informatycznych obywateli swojego regionu wsparte jest szeroko certyfikacją umiejętności w międzynarodowym standardzie ECDL.

Jaki jest „Stan Polskiego Internetu”?

Otwierając konferencję „Stan Polskiego Internetu” min. Piotr Kołodziejczyk z MSWiA stwierdził, że budując strategie rozwojowe trudno jest dziś wydzielić teleinformatykę w osobny nurt ponieważ jest ona immanentnym składnikiem wszystkich strategii szczegółowych.

Wielka Gala ŚDSI’2011 - doroczne święto teleinformatyki

Wieczorem 18 maja br. odbyła się w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego – na wpół relaksowa impreza, podczas której m.in. zostały wręczone nagrody w trzech kategoriach.

Debata u Prezydenta RP - społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie

Zderzenie idei społeczeństwa informacyjnego z ideą społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykle interesujący i twórczy – powiedział Borys Stokalski otwierając debatę. - Obie idee znane są już od dawna ale ich zestawienie jest czymś nowym. A nie ma wątpliwości że jest to jedno z czołowych zagadnień oraz wyzwań współczesnego świata.

Jak uczyć tych, którzy uczą innych? – konferencja nt. edukacji informatycznej

Wygłaszając słowo wstępne wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Zdzisław Szyjewski stwierdził m.in., że bez nacisku na edukację społeczeństwo informacyjne pozostanie pustym hasłem.