Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2012

ŚDSI 2012

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w 2007 r. przy okazji organizacji pierwszych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, obchody ŚDSI w Polsce przyjmują formułę otwartą dla wszystkich, którym idea społeczeństwa informacyjnego jest bliska. Oznacza to otwarcie na zaangażowanie się w realizację obchodów w dowolnej, zaakceptowanej przez Komitet Organizacyjno-Programowy formie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Jednocześnie zakres i rodzaj zaangażowania są również otwarte i rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie, jak również poprzez organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI i włączenie ich pod szyldem ŚDSI w program obchodów.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym kluczowe centralne uroczystości ŚDSI 2012 powinny zostać zorganizowane w drugiej dekadzie maja, z zapewnieniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń ŚDSI 2012 w dniu święta – 17 maja. Wszystkie inne wydarzenia ŚDSI 2012 stowarzyszone i objęte logiem ŚDSI mogą rozpoczynać się zarówno przed tą datą, jak i po niej – w zależności od planów i możliwości.

Jednocześnie dla przypomnienia tradycji i uwzględniając stanowisko naszego patrona Sekretarza Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) pragniemy podkreślić, iż do 2005 roku corocznie 17 maja był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. ITU, łącząc tradycyjną nazwę tego dnia z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dla podkreślenia tego faktu do dotychczasowej nazwy organizowanych przez PTI obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją będziemy dodawali człon i mówili o Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego i Telekomunikacji.

Całość obchodów zamknie się w okresie od 27 lutego do 15 czerwca 2012 r.

Międzynarodowy charakter

W 2012 r. kontynuujemy, rozpoczętą w 2007 r. formułę międzynarodowego charakteru obchodów, staraniami o kontynuowanie patronatów honorowych Polskiego Komitetu ds. UNESCO, ITU oraz udziału Fundacji ECDL. Przewidujemy też zaproszenie do udziału przedstawicieli takich organizacji, jak: CEPIS, EUCIP oraz partnerów PTI z państw ościennych.

Struktura organizacyjna

Za organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2012 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy pod przewodnictwem wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Marka Hołyńskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w 2007 r. przy okazji organizacji pierwszych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, obchody ŚDSI w Polsce przyjmują formułę otwartą dla wszystkich, którym idea społeczeństwa informacyjnego jest bliska. Oznacza to otwarcie na zaangażowanie się w realizację obchodów w dowolnej, zaakceptowanej przez Komitet Organizacyjno-Programowy formie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Jednocześnie zakres i rodzaj zaangażowania są również otwarte i rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie, jak również poprzez organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI i włączenie ich pod szyldem ŚDSI w program obchodów.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym kluczowe centralne uroczystości ŚDSI 2012 powinny zostać zorganizowane w drugiej dekadzie maja, z zapewnieniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń ŚDSI 2012 w dniu święta – 17 maja. Wszystkie inne wydarzenia ŚDSI 2012 stowarzyszone i objęte logiem ŚDSI mogą rozpoczynać się zarówno przed tą datą, jak i po niej – w zależności od planów i możliwości.

Jednocześnie dla przypomnienia tradycji i uwzględniając stanowisko naszego patrona Sekretarza Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) pragniemy podkreślić, iż do 2005 roku corocznie 17 maja był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. ITU, łącząc tradycyjną nazwę tego dnia z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dla podkreślenia tego faktu do dotychczasowej nazwy organizowanych przez PTI obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją będziemy dodawali człon i mówili o Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego i Telekomunikacji.

Całość obchodów zamknie się w okresie od 27 lutego do 15 czerwca 2012 r.

Międzynarodowy charakter

W 2012 r. kontynuujemy, rozpoczętą w 2007 r. formułę międzynarodowego charakteru obchodów, staraniami o kontynuowanie patronatów honorowych Polskiego Komitetu ds. UNESCO, ITU oraz udziału Fundacji ECDL. Przewidujemy też zaproszenie do udziału przedstawicieli takich organizacji, jak: CEPIS, EUCIP oraz partnerów PTI z państw ościennych.

Struktura organizacyjna

Za organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2012 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy pod przewodnictwem wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Marka Hołyńskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.