Patroni

Patronat Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

-

Patronat
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz

-

Patronat Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Hamadouna I. Touré

-

Patronat Instytucjonalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 

...

Komitet Honorowy Obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2012 r. w Polsce

...

 • Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Honorowego
 • Paweł Czajkowski – Prezes Hewlett Packard Polska Sp. z o.o.
 • Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Mieczysław Golba – Przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jacek Niewęgłowski - Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu P4 Sp. z o.o.
 • Janusz Piechociński – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Anna Streżyńska – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w latach 2006-2012
 • Stanisław Szuder – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Sieci Exatel S.A.
 • Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej
 • Iwona Śledzińska – Katarasińska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
 • Iwona Wendel – Podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PARTNERZY / SPONSORZY

Główny Partner/Sponsor Merytorycznej Części Obchodów ŚDSI 2012

2GlowniPartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Główni Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2012

3GlowniPartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partner/Sponsor Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2012

5PartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partnerzy/Firmy Wspierające Merytoryczną Część Obchodów ŚDSI 2012

6PartnerzyFirmyWspierajaceMerytorycznaCzesc

Partnerzy/Firmy Wspierające Wielką Galę Społeczeństwa Informacyjnego 2012

7PartnerzyFirmyWspierajaceWielkaGale