Patroni

Patronat Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

-

Patronat
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz

-

Patronat Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Hamadouna I. Touré

-

Patronat Instytucjonalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 

 

...

Konferencja „Stan Polskiego Internetu”

...

UWAGA

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

STAN POLSKIEGO INTERNETU

na 21 listopada 2012 r.

Kierownictwo projektu: Marek Hołyński
Data zdarzenia: 21.11.2012 r.
Miejsce zdarzenia: WDT NOT, Czackiego 3/5, Warszawa
Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Konferencja, poświęcona ocenie stanu aktualnego i perspektyw rozwojowych Internetu w Polsce, ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się zasłużoną renomą imprezy, dzięki której uczestnicy zyskują wielostronny ogląd krajowej sytuacji w bardzo wielu aspektach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, biznesowym i społecznym.

Mimo sporej liczby rozmaitych konferencji, seminariów i debat dotyczących problemów informatyzacji, zdecydowanie brakuje wydarzenia, podczas którego można corocznie uzyskać skondensowany, wyczerpujący i kompetentny obraz postępów informatyzacji kraju i przewidywanych tendencji rozwojowych. Dlatego też Konferencja „Stan Polskiego Internetu” zwykle cieszy się stałym zainteresowaniem środowiska informatycznego, administracji, biznesu i mediów.

...

Agenda

 

początek czas trwania  
9:30 0:30 Recepcja
10:00 0:05 Otwarcie konferencji
10:05 0:15 „Polska 2.0” - Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji
10:20 0:15 „Internet narzędziem sprawnego i służebnego państwa” - Krzysztof Król, Doradca Prezydenta RP
10:35 0:15 „Internet w Polsce – fakty i liczby” - Violetta Szymanek, Radca Ministra, MAC
10:50 0:15 „Newralgiczne problemy rozwoju Internetu” - Tomasz Kulisiewicz, Analityk Wiodący, Audytel S.A.
11:05 0:15 „Rynek usług szerokopasmowych – stan i perspektywy rozwoju” – Marcin Cichy, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej
11:20 0:15 "Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce" - Krzysztof Heller, Infostrategia
11:35 0:15 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" - Michał Ziętara, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR
11:50 0:20 Przerwa na kawę
12:10 0:15 „Społeczeństwo informacyjne w raporcie Diagnoza Społeczna” - Justyna Jasiewicz, Uniwersytet Warszawski
12:25 0:15 „Sieć Pionier bazą dla badań naukowych i prac rozwojowych”- Maciej Stroiński, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
12:40 0:15 "Telewizja w Internecie - fakty i wyzwania" - Przemysław Frasunek, Dyrektor Działu Rozwiązań Multimedialnych, ATM Software
12:55 0:15 "Bezpieczeństwo sieci w aspekcie społecznym i technicznym" – Dariusz Bochenek, Dyrektor Projektów Strategicznych, NASK
13:10 0:15 "Dostępność stron internetowych szansą dla osób niepełnosprawnych" – Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni, Dominik Paszkiewicz, Akces Lab, Jacek Zadrożny
13:25 0:15 „Stanowisko SEP w sprawie stanu polskiego Internetu” – Andrzej Wilk, Koordynator Projektów Informatycznych i Telekomunikacyjnych, TK Telecom Sp. z o.o.
13:40 0:20 Dyskusja i podsumowanie
13:55   Zamknięcie konferencji

Zapraszamy - konferencja bezpłatna