Patroni

Patronat Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

-

Patronat
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz

-

Patronat Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Hamadouna I. Touré

-

Patronat Instytucjonalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

PARTNERZY / SPONSORZY

Główny Partner/Sponsor Merytorycznej Części Obchodów ŚDSI 2012

2GlowniPartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Główni Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2012

3GlowniPartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partner/Sponsor Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2012

5PartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partnerzy/Firmy Wspierające Merytoryczną Część Obchodów ŚDSI 2012

6PartnerzyFirmyWspierajaceMerytorycznaCzesc

Partnerzy/Firmy Wspierające Wielką Galę Społeczeństwa Informacyjnego 2012

7PartnerzyFirmyWspierajaceWielkaGale