Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2013

ŚDSI 2013

Legitymujące się już ośmioletnią tradycją obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Poważne debaty, popularyzacyjno-edukacyjne konferencje, konkursy dla młodszych i starszych oraz towarzyskie spotkania wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją w środku maja informatyczna fiesta co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Uczestnicy imprez składających się na obchody ŚDSI zawsze otrzymują solidną porcję zarówno informacji o tym, co zostało zrobione i co należy zrobić, jak i rzeczowej oceny i krytyki działań i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który – mimo wszelkich niedostatków i utrudnień – postępuje w szybkim tempie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, imprezy składające się na obchody ŚDSI 2013 w Polsce są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, w których udział (z bardzo nielicznymi wyjątkami) jest zawsze wolny, jak i realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne jak i rozmaite instytucje i stowarzyszenia. Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie, jak również przez organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI.

Ustalonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) motywem wiodącym ŚDSI 2013 jest hasło: „ICT na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego” i temat ten będzie obecny również w niektórych imprezach polskich obchodów.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym kluczowe centralne uroczystości ŚDSI 2013 są zorganizowane głównie w drugiej dekadzie maja, z zapewnieniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń ŚDSI 2013 w dniu święta – 17 maja.

Z szacunku dla tradycji i dla stanowiska przyjętego przez ITU pragniemy podkreślić, że do 2005 roku dzień 17 maja był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. ITU, łącząc tradycyjną nazwę tego dnia z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Pamiętając o tej okoliczności, do uznanej przez ONZ nazwy organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją będziemy mówili o Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz udziału Fundacji ECDL CEPIS i EUCIP, a także partnerów PTI z państw ościennych.

Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2013 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w te działania instytucji.

REJESTRACJA