Patroni

Patronat Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

-

Patronat
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz

-

Patronat Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Hamadouna I. Touré

-

Patronat Instytucjonalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

...

Komitet Honorowy Obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2013r w Polsce

...

 • Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Honorowego
 • Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Mieczysław Golba – Przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu
 • Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Henryk Majchrzak – Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
 • Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
 • Julia Pitera – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji
 • Sławomir Ratajski - Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO
 • Zbigniew Rynasiewicz - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej
 • Iwona Wendel - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Marek Woszczyk - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki