Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2013 / Komitet Organizacyjno-Programowy

Komitet Organizacyjno-Programowy ŚDSI 2013

...

Struktura organizacyjna

Za organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2013 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy pod przewodnictwem Marka Hołyńskiego – Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Za kontakty ze sponsorami odpowiada Jan Grzybowski – Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Innowacyjnego MAJAX.

SDSI ziemia na ręce

W skład Komitetu Organizacyjno-Programowego wchodzą:

 • Marek Hołyński – Przewodniczący KO-P, Wiceprezes PTI
 • Andrzej Horodeński – Z-ca Przewodniczącego KO-P
 • Krystyna Pełka-Kamińska – Sekretarz KO-P, Dyrektor
  Generalna PTI
 • Jan Grzybowski – Dyrektor Generalny MAJAX P
 • Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Stefan Kamiński – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i
  Telekomunikacji
 • Monika Mizielińska-Chmielewska – Dyrektor Centrum Komunikacji
  Medialnej
 • Marian Noga – Prezes PTI
 • Józef Orzeł – Wiceprezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”
 • Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL (PTI)
 • Mirosław Stando- Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 • Jerzy Straszewski – Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Ze strony SEP:

 • Andrzej Boroń – Przewodniczący KO-P SEP, Sekretarz Generalny SEP
 • Małgorzata Gregorczyk – Kierownik Działu Organizacyjnego Biura SEP
 • Marian Jasiński – Sekretarz Centralnego Kolegium STI SEP
 • Zbigniew Kierzkowski – Wyższa Szkoła Informatyki w Poznaniu
 • Bogusław Muszyński – Główny Specjalista Biuro SEP
 • Andrzej Wilk – Przewodniczący Centralnego Kolegium STI SEP
 • Mieczysław Żurawski – Prezes OEIT SEP

Skład Komitetu będzie stopniowo rozszerzany o osoby biorące udział w działaniach organizacyjnych oraz o reprezentantów firm sponsorskich.

KONTAKT  

Krystyna Kamińska

Andrzej Horodeński