Patroni

Patronat Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

-

Patronat
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz

-

Patronat Sekretarza Generalnego
International Telecommunication Union
Hamadouna I. Touré

-

Patronat Instytucjonalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 

Kontynuujemy tradycję spotkań w miłej atmosferze osób zaangażowanych w budowę społeczeństwa informacyjnego. więcej >>

...

Agenda centralnych obchodów ŚDSI 2013

...

Agenda obchodów centralnych zawiera przedsięwzięcia, które odbywają się w stolicy lub jednocześnie w wielu miejscach kraju. Zazwyczaj w toku przygotowań jest ona uzupełniana przez wydarzenia zgłaszane przez instytucje i organizacje partnerskie oraz znaczną liczbę imprez stowarzyszonych objętych logiem ŚDSI’2013.

...

Imprezy PTI

Wydarzenie Termin Miejsce Prowadzący projekt Patronat

Edukacja z Panem T.I.K.iem:

„Bezpieczny w sieci – powiedz to

innym!”

4 marca -

15 maja

2013

Internet

PTI
Elżbieta Buk

KR ECDL

Paweł Strawiński

MAiC

MEN

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

TIK?-TAK!

8 kwietnia -

15 maja

2013

Internet

PTI

Beata Chodacka

MEN

Impreza informacyjna

„Dni Otwarte ECDL”

15 - 20

kwietnia

2013

cały kraj

PTI

Jacek Pulwarski

MEN
Konferencja „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid”

7 maja

2013

IMM

Warszawa

PTI

Marek Maniecki

URE

Konferencja

„Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - Cyfrowa Szkoła”

9 maja

2013

Centrum „Zielna”

Warszawa

PTI,Microsoft,

Marian Noga, Cecylia Szymańska-Ban

MAiC

MEN

MNiSzW

Seminarium Sekcji Historycznej PTI

„Dzieje Internetu w Polsce”

14 maja

2013

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki

PTI/Wydział Elektroniki PW,

Jerzy S. Nowak, Maciej Kozłowski

UKE
Spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego*

16 maja

2013

Pałacyk Zamoyskich

Sala Pałacowa

Warszawa

Foksal 2

PTI,

Krystyna Pełka-Kamińska

 

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa

Informacyjnego**

16 maja

2013

Pałacyk Zamoyskich

Oranżeria,

Warszawa

Foksal 2

PTI / SEP,

Krystyna Pełka-Kamińska

* wstęp za zaproszeniem

** możliwość zamówienia zaproszenia

...

Imprezy SEP

Wydarzenie Termin Miejsce Prowadzący projekt Patronat

VII Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów

i Nauczycieli Szkół Łączności

22 marca

2013

Technikum Łączności im. J. Groszkowskiego, należącym do Zespołu Szkół nr 37 w Warszawie

SEP

Anna Michałowska, Małgorzata Gregorczyk

 

Konferencja Okrągłego Stołu

„Polska w drodze do

społeczeństwa informacyjnego – Wirtualny świat a realne bezpieczeństwo”

17 maja

2013

Sejm

Sala Kolumnowa

SEP / PTI

Andrzej Wilk

Marszałek Sejmu RP

Konferencja

„Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym”

14 czerwca 2013

Audytorium

Maximum UKSW

Warszawa

UKSW, SEP

Marian Jasiński, Wanda Kamińska

 

Sesja panelowa

w ramach II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

pt. "Techniki Informacyjne"

27 czerwca

2013

Dom Technika

NOT

Warszawa

SEP

Andrzej Wilk

 

...