Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2014

ŚDSI 2014

Legitymujące się już dziewięcioletnią tradycją obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Poważne debaty, popularyzacyjno-edukacyjne konferencje, konkursy dla młodszych i starszych oraz towarzyskie spotkania wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają,tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją w środku maja informatyczna fiesta co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Uczestnicy imprez składających się na obchody ŚDSI zawsze otrzymują solidną porcję zarówno informacji o tym, co zostało zrobione i co należy zrobić, jaki rzeczowej oceny i krytyki działań i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który – mimo wszelkich niedostatków i utrudnień – postępuje w szybkim tempie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, imprezy składające się na obchody ŚDSI 2014 w Polsce są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, w których udział (z bardzo nielicznymi wyjątkami) jest zawsze wolny, jak i realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne jak i rozmaite instytucje i stowarzyszenia.Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie,jak również przez organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r.Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym kluczowe centralne uroczystości ŚDSI 2014 są zorganizowane głównie w drugiej dekadzie maja, z zapewnieniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń ŚDSI 2014.

Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetuds. UNESCO oraz udziału Fundacji ECDL, CEPIS i EUCIP, a także partnerów PTI z państw ościennych.

Zaproponowane przez ITU hasło tegorocznych obchodów ŚDSI - „Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju” („Broadband for Sustainable Development”) – zostanie zrealizowane w co najmniej dwóch niezwykle ważnych dla przyszłości aspektach: rozwoju inteligentnych sieci energetycznych oraz edukacji, w której wydajne sieci informacyjne, zdolne do obsługi zaawansowanego, multimedialnego oprogramowania edukacyjnego,odgrywają coraz większe znaczenie.

Do programu tegorocznej edycji ŚDSI z satysfakcją włączamy udział PTI w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Ta inicjatywa Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego jest polskim odzewem na manifest Unii Europejskiej w sprawie e-umiejętności oraz powołanie przez Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy. Akcja koordynowana przez Lidera Cyfryzacji w Polsce i członka PTI Włodzimierza Marcińskiego ma na celu: „…dokonanie trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju. Cel jest osiągany poprzez inspirowanie, promowanie i wspieranie aktywności prowadzących do podnoszenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych"1. Wkładem PTI do Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce są m.in. trzy projekty związane z działaniami na rzecz podnoszenia poziomu umiejętności cyfrowych.

Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2014 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele zaangażowanych w te działania instytucji.

________________________________________

1 Deklaracja Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce