Strona Główna / Historia ŚDSI 2007-2017 / ŚDSI 2014 / Komitet Organizacyjno-Programowy ŚDSI 2014

Komitet Organizacyjno-Programowy ŚDSI 2014

SDSI ziemia na ręce

Polskie Towarzystwo Informatyczne:

 • Marek Hołyński – Przewodniczący KO-P PTI, Wiceprezes PTI
 • Jerzy Barglik – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Andrzej Horodeński –Sekretarz KO-P PTI
 • Krystyna Pełka-Kamińska – Dyrektor Generalna PTI
 • Jan Grzybowski – Dyrektor Generalny MAJAX PI
 • Wojciech Hałka – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 • Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Stefan Kamiński – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i
  Telekomunikacji
 • Józef Orzeł – Wiceprezes Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”
 • Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL (PTI)
 • Jerzy Straszewski – Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich:

 • Andrzej Boroń – Przewodniczący KO-P SEP, Sekr. Generalny SEP
 • Marian Noga – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Andrzej Wilk – Zastępca Przewodniczącego KO-P SEP, Przewodniczący Komitetu Programowego ŚDTiSI SEP
 • Wojciech Hałka – Prezes ZG Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 • Stefan Kamiński – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Marian Jasiński – Sekretarz KO-P ŚDTiSI
 • Dariusz Banaś – Wiceprzewodniczący STI SEP
 • Przedstawiciel Rektora UKSW
 • Zbigniew Kierzkowski – SEP, Sieć Laboratoriów WOD Łódź, Olsztyn, Polkowice, Poznań
 • Mieczysław Żurawski – Prezes O/ Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Małgorzata Gregorczyk – Kier. Działu Organizacyjnego Biura SEP
 • Bogusław Muszyński – gł. specjalista w Biurze SEP

Skład komitetu będzie stopniowo rozszerzany o osoby biorące udział w działaniach organizacyjnych oraz o reprezentantów firm sponsorskich.

KONTAKT  

Krystyna Kamińska

Andrzej Horodeński