Partnerzy
Patronaty Medialne

Zapraszamy do rejestracji


KONFERENCJE ŚDSI 2015

WIELKA GALA ŚDSI 2015

 • Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Honorowego
 • Witold Czarnecki – Przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Michał Kleiber - Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
 • Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej
 • Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Andrzej LewińskiZ-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Andrzej Orzechowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji
 • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
 • Elżbieta Radziszewska – Wicemarszałek Sejmu
 • Sławomir Ratajski - Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO
 • Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju