...

Wielka Gala ŚDSI 2015 zakończona sukcesem!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z punktu kulminacyjnego tegorocznych obchodów ŚDSI - Wielkiej Gali, która odbyła się w czwartek (14.05.2015) w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób - zarówno członkowie PTI, jak i zaproszeni goście. Podczas Wielkiej Gali wręczono także prestiżowe nagrody: INFOSTAR za osiągnięcia w 2014 r., INFOSTAT ŚDSI 2015, dyplom i statuetkę dla najlepszego Centrum Egzaminacyjnego 2014 oraz Best Practice Award za najlepszy projekt.Trzeba przyznać, że podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy spisali się na medal!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nagrody INFO-STAR rozdane. Gratulujemy Laureatom!

Podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego po raz dwudziesty trzeci rozdane zostały nagrody INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki.

Decyzją Kapituły podczas tajnego głosowania Laureatami INFO-STAR 2014 zostali:

 • W kategorii Osiągnięcia Biznesowe:

Przemysław Gacek - za pomysł i założenie Grupy Pracuj, którą obecnie tworzy ponad pół tysiąca osób pracujących dla największych marek. Grupa Pracuj jest jedną z najszybciej rosnących firm technologicznych i jednym z najlepszych pracodawców w Polsce. Pracuj.pl jest największym serwisem rekrutacyjnym w Polsce i jedną z najmocniejszych polskich marek, a także aktywnym członkiem organizacji YPO (Young Presidents’ Organization), zrzeszającej ponad 20 000 CEOs z całego świata.

 • W kategorii Rozwiązania Informatyczne:

Sebastian Christow - za konsekwentne wdrażanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki, gdzie od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Od 2015 odpowiada za informatyzacją Państwa w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

 • W kategorii Propagowanie Informatyki:

Prof. Grażyna Szpor - Za długotrwałą pracę nauczyciela akademickiego w dziedzinie podstaw prawnych dla systemów informacyjnych, inspirację i kierowanie kołami zainteresowań naukowych studentów i doktorantów na styku informatyki i prawa, wspieranie administracji publicznej w dziedzinie stanowienia prawa dotyczącego informatyki; Zaangażowana w przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne grup studentów do aktywnego udziału w sesji „Młodych Mistrzów” Forum Teleinformatyki. Jest organizatorką i liderką Centrum Badań i Edukacji Prawno-Informatycznej.

nagroda

Poniżej przedstawiamy pozostałe osoby nominowane do Nagrody INFO STAR za osiągnięcia w 2014 roku.

 • W kategorii Osiągnięcia Biznesowe:

Krzysztof Malicki - za pomysł i projekt platformy FreecoNet, która obecne pod marką FCN jest największą platformą usługową VoIP w Polsce, umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych. Zaangażowany we wsparcie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej i współpracę ze studentami zakładając i przyjmując rolę opiekuna największego obecnie międzywydziałowego koła naukowego Politechniki Gdańskiej.

Rafał Tomasiak - za stworzenie wraz ze swoim zespołem, zintegrowanego środowiska druku 3D, dzięki któremu drukarka 3D Zortrax uznawana jest za niezawodną, a także została okrzyknięta mianem najlepszego urządzenia typu plug & play na świecie. Produkt przeznaczone dla profesjonalistów tworzących na co dzień prototypy i modele. Drukarkę można dziś kupić w 49 krajach świata na 6 kontynentach.

 • W kategorii Rozwiązania Informatyczne:

Cezary Dubnicki - za prowadzenie badań, które przyczyniły się do upowszechnienia klastrów x86 jako alternatywy dla superkomputerów oraz do powstania architektury wirtualnego interfejsu sieciowego (VIA) tworzącego podstawy pod superszybkie sieci ograniczające kopiowanie danych. Pomysłodawca i lider rozwoju rozproszonego systemu pamięci masowej NEC HYDRAstor, który jest najszybszym i najbardziej skalowalnym komercyjnym systemem do przechowywania danych z deduplikacją.

Tomasz Tomala - za stworzenie aplikacji mobilnych w zakresie e-zdrowia, w tym jednej z pierwszych przeznaczonych dla osób chorych na cukrzycę - dbees.com Z tego rozwiązania korzystają obecnie tysiące użytkowników na całym świecie. W 2012 roku aplikacja dbees.com została uznana przez amerykański HealhtLine za jedną z 10 najlepszych na rynku aplikacji dla diabetyków. Dodatkowo firma Freshware stworzyła inne aplikacje w zakresie m-zdrowia, które zostały pobrane przez więcej niż 2,5 mln. użytkowników na całym świecie.

 • W kategorii Propagowanie Informatyki:

Beata Chodacka - za mnogość podejmowanych inicjatyw edukacyjnych, dzięki którym rozbudzane są wśród uczniów zainteresowania i pasje informatyczne, budujące świadome i czynne młode Społeczeństwo Informacyjne, jak również za tworzenie wzorców działań dla wielu nauczycieli podzielających podobne pasje w całej Polsce. Od 2008 roku opracowuje kierunki rozwoju i działania ECDL w Polsce. Od kilku lat współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy budowie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze IT.

Bożena Gargas - za doprowadzenie w 2014 roku do powstania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dotyczącej Technologii Kreatywnych, gdzie wprost i po raz pierwszy pojawiły się zapisane m.in. gry komputerowe, a obecność takiej specjalizacji oznacza możliwość wykorzystania funduszy unijnych na ten cel. Bożena Gargas od lat jest związana z konkursem Imagine Cup, gdzie promuje konkursowe projekty nie tylko by były interesujące technicznie, ale także przyjazne użytkownikom.

Laureatom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

...

Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”

W Konferencji, która odbyła się 11 maja 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki, uczestniczyło 120 przedstawicieli administracji publicznej, świata nauki, organizacji pozarządowych, firm teleinformatycznych oraz media. Główne tematy Konferencji to rola i perspektywy wykorzystania „inteligentnych" rozwiązań w przestrzeni miejskiej i ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Uroczystego powitania Gości oraz otwarcia Konferencji dokonał dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], który następnie poprosił przybyłych na Konferencję Gości Honorowych o wystąpienia inauguracyjne.

fot. 1

Wicepremier Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki podkreślił, że we współczesnej gospodarce konkurencyjne i innowacyjne przewagi rodzą się na styku branż. - Do utrzymania obecnego dynamicznego wzrostu gospodarczego potrzebne jest nie tylko poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, lecz również kształtowanie innowacyjnych postaw w biznesie – powiedział.Podkreślił, że „inteligentne" miasta stanowią przykład kompleksowego modelu rozwojowego. – Rozwój smart cities wyznacza kierunek dla strategii rozwojowych, odpowiadających na potrzeby społeczne i wymogi współczesności – ocenił.

W Konferencji wystąpili:

Sesja 1 Wyzwania Miast Przyszłości

Moderator: Prof. dr hab.inż. Krzysztof Zieliński - Kierownik Katedry Informatyki AGH, Członek Komitetu Naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH

 • Wykład wprowadzający: Dr Jan Maciej Czajkowski, Komisja Wspólna Miast i Samorządu, Związek Miast Polskich
 • "Wykorzystanie technologii ICT w nowoczesnym mieście", Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
 • "Inicjatywy Inteligentnego Miasta w perspektywie finansowej UE – polskie wyzwania", Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • "Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz Inteligentnego Miasta", Prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Inteligentne miasta w programie sektorowym InnoICT", Michał Jaworski, Wiceprzewodniczący Rady PIIT

Sesja 2 Miasto przyszłości, miasto społeczeństw informacyjnych

Moderator: dr inż. Marek Hołyński - Wiceprezes PTI

 • "Jak zmierzyć nowoczesność miasta", Dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
 • "Nowe Normy ISO dla miast: szanse i wyzwania dla władz samorządowych, obywateli i przedsiębiorstw",Anya Ogorkiewicz, Managing Director, The Keryx Group, Permanent Representative of the Polish Standardization Committee to the E.U. Smart City Standardization SSCC-CG
 • "Crowdsourcing w służbie Smart City. Technologia i metodologia w angażowaniu mieszkańców na przykładzie "Otwartej Warszawy"", Tomasz Kurzątkowski, MillionYou
 • "Zastosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych w komunikacji społecznej", Jarosław Romaniuk, HP Polska
 • Dr inż. Marek Hołyński, Dyskusja panelowa: "Miasto przyszłości: inteligentna infrastruktura czy społeczeństwo partycypacyjne?"

Sesja 3 Technologie ICT dla miast przyszłości

Moderator: Marek Bąkowski - Wiceprezes PIIT

 • "Inteligentne systemy transportowe, jako element idei Smart City", Przemysław Wojtkiewicz, Dyrektor Rynku ICT oraz Linii Biznesowej SmartCity, Integrated Solutions
 • „Lepsze Miasto – jak SAP pomaga poprawić jakość życia mieszkańców miast", Artur Górnik, SAP Polska
 • "ITS - przykłady praktycznych realizacji w Polsce", Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds Rozwoju Biznesu ITS, Sprint
 • „Wykorzystanie Technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby Inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych", Marek Ożarowski, Mieszko Dopiński, Jarosław Czerniawski, Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa: "Jak wykorzystać technologie ITC w transformacji modelu operacyjnego miasta?" pod przewodnictwem Marka Bąkowskiego Wiceprezesa PIIT, Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał dr inż. Marek Hołyński - Wiceprezes PTI.

Źródło:
http://www.piit.org.pl/-/odbyla-sie-konferencja-piit-pti-agh-rozwiazania-ict-dla-inteligentnych-miast-#ad-image-0.

...

Konferencja "Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji"

Przygotowanie wniosków i rekomendacji dotyczących szkolnictwa zawodowego i roli technologii komunikacyjnej i informacyjnej w tym procesie – to cel konferencji „Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji”, która odbyła się w czwartek (23.04.2015) w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk.

Słuchaczy oraz zaproszonych gości powitali prezes PTI Marian Noga oraz Dyrektor Generalny Microsoft Polska Ronald Binkofski, podkreślając w swoich wystąpieniach, że rozkwit szkolnictwa zawodowego nie jest możliwy bez kooperacji nauki z przemysłem i wykorzytania w procesie edukacyjnym ICT.

Jako pierwszy wystąpił prof. Andrzej Blikle, założyciel oraz Członek Honorowy PTI. Opowiedział on o tym, jak będzie wyglądała firma XXI wieku.

Blikle

Na pytania: gdzie i w jako sposób będzie można wykorzystać środki unijne na rozwój kompetencji cyfrowych Polaków i szkolnictwo, odpowiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel.

Wendel

– Wielu nauczycieli ma dystans do nowych technologii. Boją się, że nie poradzą sobie z korzystaniem z nich. Chcemy im pomóc – powiedziała w trakcie spotkania Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – Szkolnictwo zawodowe to często bardzo niszowe branże, do których nadal nie ma podręczników. Jest jednak rozwiązanie. W nowej perspektywie finansowej UE zarezerwowaliśmy duże pieniądze na budowanie e-zasobów oraz wyposażanie szkół w odpowiednią infrastrukturę, z uwzględnieniem szkół zawodowych – dodała szefowa MEN.

Kluzik

- Paradoskalnie w naszym kraju panuje duże bezrobocie, a brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też powrót do kształcenia zawodowego jest wymuszony sytuacją na rynku pracy - przekonywał podczas swojego wystąpienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Arkadiusz Bąk.

Bąk

W trakcie spotkania zaprezentowano dobre praktyki wybranych samorządów, związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Dyskutowano także o m.in. planowanych – na poziomie regionalnym – inwestycjach technologicznych w szkolnictwie zawodowym.
– Istotnym elementem efektywnego szkolnictwa zawodowego jest ukierunkowanie na rozwój zainteresowań ucznia i wzmacnianie kompetencji cenionych przez przyszłych pracodawców – przyznali uczestnicy konferencji. – Do tych kompetencji zaliczyć należy m.in. znajomość innowacyjnych technologii informatycznych, umiejętność współpracy zdalnej czy też realizację wieloetapowych i złożonych projektów – dodali.

Konferencja została zorganizowana jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i firmę Microsoft w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Prezentacje z tego wydarzenia udostępniamy poniżej: