Organizatorzy 
Patronaty medialne 


W skład Komitetu Organizacyjno-Programowego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) 2016, ze strony Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) wchodzą:

 • Marek Hołyński – Przewodniczący KO-P PTI, Wiceprezes PTI
 • Marian Noga – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Piotr Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Wacław Iszkowski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Stefan Kamiński – Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
 • Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Monika Mizielińska-Chmielewska – Prezes, Media Trend
 • Krystyna Pełka-Kamińska – Dyrektor Generalna PTI
 • Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL - PTI
 • Mirosław Stando – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 • Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Ze strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w skład Komitetu wchodzą:

 • Paweł Grzegorz Sławiński – Przewodniczący KO-P SEP, Sekretarz Generalny SEP
 • Andrzej Wilk – wiceprzewodniczący, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP
 • Iwona Fabjańczyk – członek prezydium, Dział Organizacyjny Biura SEP
 • Krzysztof Perlicki – członek prezydium, Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP
 • Dariusz Banaś – wiceprzewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP
 • Wojciech Chmielowski – Sekcja Technik Informacyjnych SEP
 • Andrzej Englert – Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii Informatycznych SEP
 • Małgorzata Gregorczyk – Dział Organizacyjny Biura SEP
 • Marian Jasiński – Sekcja Technik Informacyjnych SEP
 • Zbigniew Kierzkowski, prof. – Sieć Laboratoriów WOD – Wirtualna Organizacja Działań
 • Zbysław Kucza – prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
 • Alicja Wysocka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skład Komitetu będzie stopniowo rozszerzany o osoby biorące udział w działaniach organizacyjnych oraz o reprezentantów firm sponsorskich.