Główny partner/ Sponsor 

Patronat medialny 


 

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

  • Marek Hołyński – Przewodniczący KO-P PTI, Wiceprezes PTI
  • Marian Noga – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  • Krystyna Pełka – Kamińska – Dyrektor Generalna PTI
  • Jacek Pulwarski – Ogólnopolski Koordynator ECDL – PTI
  • Paulina Giersz – p.o. Rzecznika Prasowego PTI

 

Skład Komitetu będzie stopniowo rozszerzany o osoby biorące udział w działaniach organizacyjnych oraz o reprezentantów firm sponsorskich.

PTIZasób 28
ECDLZasób 31
EUCIPZasób 30
IRZasób 29