Główny partner/ Sponsor 

Patronat medialny 


Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017 Patronatem objęli:

Sekretarz Generalny

International Telecommunication Union

Houlin Zhao

Patronat Honorowy

Polski Komitet ds. UNESCO

Patronat Instytucjonalny

Polska Akademia Nauk

Patronat Honorowy

Patronaty nad poszczególnymi wydarzeniami w zależności od ich tematyki:

Ministerstwo Cyfryzacji

nad konferencją „Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym”

Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska

nad konferencją „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji –
»Bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole«”

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Edyta Bielak-Jomaa

nad konferencją „Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym” oraz

nad konferencją „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji –
»Bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole«”

PTIZasób 28
ECDLZasób 31
EUCIPZasób 30
IRZasób 29