Patronat medialny 

Do udziału w Komitecie Honorowym zamierzamy zaprosić następujące osoby:

  • Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Przewodnicząca Komitetu Honorowego,
  • Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej,
  • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,
  • Paweł Pudłowski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii*
  • Rafał Grupiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
  • Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej*
  • Michał Kleiber –Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”*
  • Sławomir Ratajski Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO

* osoby, które potwierdziły swój udział

PTIZasób 28
ECDLZasób 31
EUCIPZasób 30
IRZasób 29