Patronat medialny 

 

Do udziału w Komitecie Honorowym zaprosiliśmy następujące osoby:

 
  • Mateusz Morawiecki – Premier
  • Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
  • Roman Słowiński – Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN
  • Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
  • Jan Węglarz – członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
  • Wojciech Kamieniecki – Dyrektor NASK
  • Stefan Kamiński – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
  • Michał Kleiber – Przewodniczący Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus, Członek kapituły Orderu Orła Białego