Patronaty 

Patronat Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Pana Houlin Zhao nad obchodami ŚDSI 2018
Patronat Komitetu Informatyki PAN nad obchodami 70-lecia polskiej informatyki i ŚDSI 2018
Patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO nad obchodami 70-lecia polskiej informatyki i ŚDSI 2018
 
Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne oraz spotkania nieformalne wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. W zaplanowanych wydarzeniach uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy – naukowcy, przedstawiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej.
 
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony 27 marca 2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w miejsce obchodzonego wcześniej 17 maja Światowego Dnia Telekomunikacji. Łącząc dawne określenie święta obchodzonego w tym terminie z nową nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU), postanowił obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Obie nazwy – ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.
 

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny hasło obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2018 roku brzmi:

„Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All”.

 
Podobnie jak w latach ubiegłych, imprezy składające się na tegoroczne obchody ŚDSI w Polsce są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, jak i ich realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak również rozmaite instytucje oraz stowarzyszenia. Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe i sponsorskie, po organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI.
 
Warto podkreślić, że wzorem lat ubiegłych obchody będą miały formułę międzynarodową – dzięki współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacji, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Fundacją ECDL i CEPIS.
 
 

Patronat Honorowy nad Wielką Galą 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Patronaty Honorowe 

Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego nad Dniem Informatyki Polskiej
Honorowy Patronat Ministerstwa Cyfryzacji nad obchodami ŚDSI oraz 70-lecia polskiej informatyki

Patronaty medialne

Organizator