Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Patronaty Medialne

Zapraszamy do rejestracji 

KONFERENCJE ŚDSI 2014

WIELKA GALA ŚDSI 2014

Legitymujące się już dziewięcioletnią tradycją obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Poważne debaty, popularyzacyjno-edukacyjne konferencje, konkursy dla młodszych i starszych oraz towarzyskie spotkania wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają,tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją w środku maja informatyczna fiesta co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Uczestnicy imprez składających się na obchody ŚDSI zawsze otrzymują solidną porcję zarówno informacji o tym, co zostało zrobione i co należy zrobić, jaki rzeczowej oceny i krytyki działań i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który – mimo wszelkich niedostatków i utrudnień – postępuje w szybkim tempie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, imprezy składające się na obchody ŚDSI 2014 w Polsce są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, w których udział (z bardzo nielicznymi wyjątkami) jest zawsze wolny, jak i realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne jak i rozmaite instytucje i stowarzyszenia.Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie,jak również przez organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r.Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja. W związku z powyższym kluczowe centralne uroczystości ŚDSI 2014 są zorganizowane głównie w drugiej dekadzie maja, z zapewnieniem medialnego nagłośnienia tematyki społeczeństwa informacyjnego i wydarzeń ŚDSI 2014.

Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetuds. UNESCO oraz udziału Fundacji ECDL, CEPIS i EUCIP, a także partnerów PTI z państw ościennych.

Zaproponowane przez ITU hasło tegorocznych obchodów ŚDSI - „Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju” („Broadband for Sustainable Development”) – zostanie zrealizowane w co najmniej dwóch niezwykle ważnych dla przyszłości aspektach: rozwoju inteligentnych sieci energetycznych oraz edukacji, w której wydajne sieci informacyjne, zdolne do obsługi zaawansowanego, multimedialnego oprogramowania edukacyjnego,odgrywają coraz większe znaczenie.

Do programu tegorocznej edycji ŚDSI z satysfakcją włączamy udział PTI w Szerokim Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Ta inicjatywa Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego jest polskim odzewem na manifest Unii Europejskiej w sprawie e-umiejętności oraz powołanie przez Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy. Akcja koordynowana przez Lidera Cyfryzacji w Polsce i członka PTI Włodzimierza Marcińskiego ma na celu: „…dokonanie trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju. Cel jest osiągany poprzez inspirowanie, promowanie i wspieranie aktywności prowadzących do podnoszenia wiedzy oraz rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych"1. Wkładem PTI do Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce są m.in. trzy projekty związane z działaniami na rzecz podnoszenia poziomu umiejętności cyfrowych.

Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2014 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele zaangażowanych w te działania instytucji.

________________________________________

1 Deklaracja Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Partnerzy

Partnerzy Merytorycznej Części Obchodów ŚDSI 2014